Svobodi prvi buzetski uspon

Već je prijašnjih godina pokazao kako mu buzetska utrka "leži", a naročito po kiši što je u prvoj današnjoj utrci ponovo dokazao. Milan Svoboda je pet kilometara dugu